ติดต่อ โทร: 087-697-7170 / 087-697-7170 บริการจัดส่งด่วน EMS สะดวก ปลอดภัย ได้สินค้ารวดเร็ว ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ง่าย

��������������������������������������������� ������������������������������������ 4 ������������������������������������������������������

 บิลสำเร็จรูป 4 ชั้น กระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น : ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ขนาด 9 x 11 นิ้ว 

·            กระดาษต่อเนื่องเคมี  4  ชั้น ฟอร์มบิลสำเร็จรูป ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้  ขนาด 9 x 11 นิ้ว

·            เอกสารออกเป็นชุด  สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ Dot Mattrix ทั่ว ๆ ไปได้

·            ตัวอักษรและข้อความคมชัด เห็นชัดเจน  จนถึงแผ่นสุดท้าย

·            มีไฟล์ Excel ให้สำหรับการพิมพ์บิล

·            ฟอร์มบิล เหมาะสำหรับบริษัท ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม หรือร้านค้าอื่น ๆ ทั่วไป

·            ฟอร์มบิล 4 ชั้น เอกสารออกเป็นชุด ไม่ใช่ใบกำกับภาษี   เหมาะสำหรับร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ทั่ว ๆ ไป ที่ต้องการฟอร์มบิล ที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษี ในการออกบิล

·            กระดาษต่อเนื่องเคมี  4  ชั้น มีดังต่อไปนี้

·            ชั้นที่ 1– ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน / ORIGINAL RECEIPT ( สีขาว )

·            ชั้นที่ 2– ใบส่งสินค้า / DELIVERY ORDER ( สีชมพู )

·            ชั้นที่ 3– สำเนาใบเสร็จรับเงิน / COPY RECEIPT ( สีฟ้า )

·            ชั้นที่ 4– ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้  BILLING NOTE ( สีเขียว )

·            บรรจุ กระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น ฟอร์มบิลสำเร็จรูป  ใบเสร็จรับเงิน / ใบส่งสินค้า / ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ขนาด 9 x 11 นิ้ว

   ***** บิลสำเร็จรูป 4 ชั้น 100 ชุด ราคา 975 บาท *****

  *****บิลสำเร็จรูป 4 ชั้น  250 ชุด ราคา 1,999 บาท *****

                                             ( จัดส่งฟรี...ไปรษณีย์ด่วน EMS )